Blog

Oktober 2021: Feitjes over de larynx💡|Dit is het strottenhoofd (larynx). Hier wordt uitgeademde lucht omgezet in geluid wanneer je spreekt of zingt!🎙De functies van het strottenhoofd zijn de luchtweg openen, sluiten en stemgeven.🎙De stembanden (ook stemplooien genoemd) bevinden zich in… Continue Reading…